Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Doel van Clientenraad

Het doel van de cliëntenraad is de belangen te behartigen van burgers van de gemeente Smallingerland die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering/verstrekking van de afdeling Sociale Zaken of op wie het gemeentelijk minimabeleid van toepassing is.    
 
Het gemeentelijkheid beleid ten aanzien van uitkeringsgerechtigden ontrekt zich vaak aan  uw waarneming. Regelmatig worden er door de afdeling Sociale Zaken nota’s geproduceerd en besluiten genomen waar u waarschijnlijk geen weet heeft maar die wel directe gevolgen voor uw situatie kunnen hebben. De cliëntenraad is een mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden meer bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering te betrekken.