Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Werkgroep zorg voor minima

In oktober 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest voor adviesraden in Friesland om samen te brainstormen over de ziektekostenverzekering AV Frieso. Vanuit deze bijeenkomst is de werkgroep zorg voor de minima opgericht. In deze werkgroep zitten leden vanuit adviesraden, het vorig jaar opgeheven FSU en leden die werkzaam zijn geweest in de verzekeringsbranche.

De open brief en notitie zijn vanuit de werkgroep zorg voor de minima aan de gemeenteraden en adviesraden in Friesland verzonden met als doel om de discussie en evaluatie met betrekking tot de dure AV Frieso ziektekostenverzekering op gang te brengen.