Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Ambtelijk secretaris
Zuidkade 62/1

Drachten
9203 CN