Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid namens Arme Kant van Drachten