Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid op persoonlijke titel