Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid en penningmeester