Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
lid op persoonlijke titel