Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
lid, namens Steunpunt uikeringsgerechtigden.