Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
lid, namens Stichting Voedselbank Smallingerland