Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Onafhankelijke voorzitter