Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid en vice-voorzitter