Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid namens FNV