Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid namens CNV