Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima
Lid namens Humanitas